Takuuehdot

Hyvä asiakkaamme,

PocketBook arvostaa valintaasi suuresti. Takaamme tuotteidemme korkean laadun ja luotettavan toiminnan edellyttäen, että niitä käytettäessä on noudatettu käyttöohjeita.

Huomaathan, että takuuvelvoitteet ovat maakohtaisia.

PocketBook ei tarjoa maailmanlaajuista takuuta. PocketBookin takuuvelvoitteet ovat paikallisia ja voivat vaihdella laitteen ostomaasta riippuen.

Maakohtaisia PocketBookin takuuvelvoitteita sovelletaan ainoastaan laitteisiin, jotka PocketBook on tarkoittanut myytäväksi tässä maassa, jotka on ostettu tästä maasta ja jotka ovat läpäisseet sertifioinnin tai muun vastaavan menettelyn tämän maan standardien mukaisesti.

Yleiset takuuehdot

PocketBook korjaa tai vaihtaa laitteen tai sen vialliset osat harkintansa mukaan näiden takuuehtojen mukaisesti. PocketBook voi vaihtaa vialliset osat uusiin tai toiminnaltaan ja suorituskyvyltään uusia vastaaviin kunnostettuihin osiin tai laitteisiin.

Kaikki vaihdetut osat ja laitteet ovat PocketBookin omaisuutta.

Näitä takuuehtoja sovelletaan kaikkiin laitteen osien korjauksiin tai vaihtoihin alkuperäisen takuuajan loppuun saakka tai 3 kuukautta laitteen palautuspäivästä riippuen siitä, kumpi ajanjakso on pidempi.

Ennen kuin ilmoitat PocketBookin tuotteen viallisuudesta ja vierailet valtuutetussa huoltokeskuksessa, ota yhteyttä puhelinpalveluumme tai maasi valtuutettuun huoltokeskukseen. Puhelinpalvelun ja valtuutettujen huoltokeskuksien yhteystiedot löydät viralliselta PocketBookin kansainväliseltä verkkosivustolta osoitteesta www.pocketbook.ch kohdasta "Tuki".

Tämä takuu ei kata kuljetuskustannuksia ja riskejä, jotka liittyvät laitteesi kuljetukseen valtuutettuun huoltokeskukseen ja sieltä pois, ellei paikallinen laki toisin määrää.

Voit lähettää laitteen huoltokeskukseen maasta tai alueelta, jossa PocketBookilla on valtuutettu huoltokeskus. Mikäli olet maassa tai alueella, jossa PocketBookilla ei ole valtuutettua huoltokeskusta, laite tulee lähettää asianmukaiseen huoltokeskukseen omakustanteisesti. PocketBook ei avusta eikä ole vastuussa laitteen rajat ylittävästä toimituksesta valtuutettuun huoltokeskukseen tai tällaisesta toimituksesta perittävistä tullimaksuista.

Huomaathan, että joudut maksamaan vianmäärityksestä, mikäli valtuutettu huoltokeskus havaitsee jonkin seuraavista:

  • vianmäärityksen jälkeen selviää, että korjaus ei kuulu takuuehtojen piiriin (takuun ulkopuolisissa tapauksissa).
  • laite toimii normaalisti eikä siitä löydy vikoja tai häiriöitä.
  • käyttäjä kieltäytyy saamasta takuupalvelua.

Huomaathan, että vianmäärityksen hinta vaihtelee huoltokeskuksittain, eikä PocketBook aseta tai määritä sitä.

Vain PocketBookin valtuuttamat henkilöt saavat suorittaa korjauksia tai huoltotoimenpiteitä. Valtuutettujen huoltokeskuksien yhteystiedot on lueteltu osoitteessa www.pocketbook.ch kohdassa "Tuki". Laitteen avaaminen, korjaaminen tai muu laitteen toimintaan vaikuttaminen katsotaan kolmannen osapuolen väliintuloksi ja johtaa takuupalvelun mitätöitymiseen.

Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot ja poista luottamukselliset tiedot tai henkilötiedot ennen laitteen viemistä huoltokeskukseen.

Tuotteen takuuaika ja käyttöikä

PocketBook-laitteiden takuuaika on 24 kuukautta laitteen ostopäivästä, mutta kuitenkin enintään 30 kuukautta laitteen valmistuspäivästä. PocketBook-laitteiden käyttöikä on 36 kuukautta laitteen ostopäivästä, mutta kuitenkin enintään 42 kuukautta laitteen valmistuspäivästä.

Akkujen takuuaika on 6 kuukautta laitteen valmistuspäivästä tai akun vaihtamispäivästä. Akkujen käyttöikä on 6 kuukautta.

Litiumionista valmistettujen akkujen suorituskyky riippuu lataus-purkausjaksojen määrästä, käyttöolosuhteista (lämpötila, virta) ja varastoinnin kestosta. Litiumioniakut ylläpitävät tyypillisesti rajoitetun määrän lataus-purkausjaksoja, ja jokaisella lataus-purkausjaksolla akun kapasiteetti pienenee. Siksi laitteen käyttöajan lyhentäminen akusta käytön aikana on normaali prosessi, joka johtuu luonnollisesta kulumisesta.

PocketBook-lisävarusteiden takuuaika on 6 kuukautta ostopäivästä. PocketBook-lisävarusteiden käyttöikä on 6 kuukautta ostopäivästä.

Laitteiden suojat tai suojukset toimivat laitteen suojauksena. Ne eivät kuitenkaan pysty kokonaan estämään mahdollisia erilaisten mekaanisten vaikutusten, pudotusten, iskujen, paineen, taittojen tai taipumisen jne. aiheuttamia vahinkoja.

Jäljellä olevan takuuajan määrittämiseksi PocketBook-huoltokeskus tarkistaa laitteen valmistuspäivästä kuluneen ajan PocketBook-laitteiden tietokannasta.

Mikäli tämä aika ylittää 24 kuukautta, PocketBook-huoltokeskus määrittää takuuajan ensimmäisen päivän kuluttajan toimittamaan ostovahvistukseen merkityn ostopäivän perusteella. Ostovahvistus voi olla kassakuitti (myyntikuitti, lähetysilmoitus) tai muu oston vahvistava asiakirja, jossa on oltava oston päivämäärä, mallin nimi, sarjanumero, myyjän allekirjoitus sekä leima.

Mikäli kuluttaja ei ole toimittanut mitään ostoa vahvistavia asiakirjoja tai kyseisten asiakirjojen tiedot ovat puutteelliset tai virheelliset, takuuajan alkamispäivä lasketaan laitteen valmistuspäivästä, joka on merkitty laitteen myyntipakkaukseen ja sisällytetty myös laitteen sarjanumeroon.

Mikäli laitteen valmistuspäivästä alkanut takuuaika on päättynyt, PocketBookilla on oikeus kieltäytyä takuupalvelusta.

PocketBookilla on oikeus olla suorittamatta takuun ulkopuolista tai takuuajan jälkeistä huoltoa laitteille, joiden käyttöikä on umpeutunut. Huoltoa voidaan suorittaa laitteille, joiden käyttöikä on umpeutunut, mikäli se on huoltokeskukselle teknisesti mahdollista.

Rajoitukset ja rajaukset

PocketBook ei ole vastuussa vahingoista, jotka ylittävät laitteen ostokustannukset, eikä mistään käyttömahdollisuuden menetyksestä, ajan menetyksestä, haitoista, kaupallisista menetyksistä, tuottojen tai säästöjen menetyksestä, muista satunnaisista, erityisistä tai välillisistä menetyksistä, rangaistuksista tai oikeudenkäyntikuluista, jotka johtuvat laitteen toimintahäiriöstä tai kyvyttömyydestä käyttää laitetta.

Tämä rajoitettu takuu ei kata ja koske seuraavia:

1. Laitteen mukana tulevat kaapelit, adapterit ja lisävarusteet.

2. Luonnollinen kuluminen tai kosmeettiset viat (nirhaumat, naarmut, tahrat, pintojen tai erikoispinnoitteiden hankautumat, kolhut, kemikaaleille, lääkeaineille, kosmeettisille tuotteille tai muille altistumisesta johtuvat vaikutukset).

3. Tietojen, asetusten, käyttäjäprofiilien, tiedostojen tai ohjelmien eheys ja palautus.

4. Vahingot, jotka johtuvat laitteen kytkemisestä yhteensopimattomiin portteihin, liittimiin tai virtalähteisiin sekä jännitehäviöistä jne.

5. Kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvat vahingot (laitteen osien tai ohjelmistojen korjaus, asennus ja/tai vaihto sekä haittaohjelmien tai virusten aiheuttamat vahingot).

6. Vauriot ja viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta toiminnasta sekä laitteen epäasianmukaisesta tai sopimattomasta käytöstä.

7. Vauriot ja viat, jotka johtuvat laitteen käytöstä muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden tai muiden kolmannen osapuolen tuotteiden kanssa.

8. Vauriot ja viat, jotka johtuvat nesteiden tunkeutumisesta laitteen koteloon tai laitteen upottamisesta nesteeseen.*

*Joissakin laitemalleissa on tietynasteinen kosteussuojaluokka. Saadaksesi lisää tietoa laitteesi kosteussuojauksesta, katso mallin käyttöohje tai laitteen kuvaus osoitteesta www.pocketbook.ch laitteen ostomaan sivulta kohdasta "Tuki".

9. Mekaaniset vauriot, mukaan lukien piilovauriot, jotka johtuvat altistumisesta kolmansien osapuolien aineille ja esineille sekä putoamisesta tai muista mekaanisista iskuista (esim. näytön, kortinlukijan, laitteen porttien tai liittimien vauriot sekä koteloelementit jne.).

10. Näytön kuvien sävyt ja heterogeeniset harmaan sävyt, mikä on kaikkien elektroniseen mustetekniikkaan (E-Ink) perustuvien näyttöjen ominaisuus, eikä ole vika.

11. Tapaukset, joissa "kuolleiden" pikselien (mustien tai kirkkaiden pisteiden) määrä laitteen näytöllä ei ylitä viittä.

12. Laitteen näytöllä näkyvät korostetut alueet, jotka näkyvät eri kulmissa, kun taustavalo on päällä. Tämä johtuu taustavalon valmistusteknologian ominaisuuksista eikä ole laitevika.

13. Laitteen näytön valon sävyjen ero, kun taustavalo on päällä. Tämä on LED-valmistusprosessin ominaisuus, joka ei kerro laitteen huonosta laadusta tai sen määritelmästä poikkeamisesta.

14. Varjojen ja kirkkaiden alueiden esiintyminen laitteen näytön alaosassa, kun taustavalo on päällä.

15. Tapaukset, joissa henkilö kokee intoleranssia, ärsytystä, allergisia ja muita kehon reaktioita laitteeseen/lisävarusteeseen, sen koteloelementteihin, sisäisiin komponentteihin, pinnoitteisiin tai hajuihin.

Ohjelmiston takuurajoitus

Laitteen ohjelmisto ("laiteohjelma") toimitetaan "sellaisena kuin se on". PocketBook ei takaa kolmannen osapuolen ohjelmiston asianmukaista laatua, suorituskykyä tai toiminnallisuutta tai sen yhteensopivuutta PocketBook-ohjelmiston kanssa. PocketBook ei takaa, että ohjelmisto ei sisällä virheitä tai bugeja. PocketBook ei takaa laitteen laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden yhteensopivuutta laitteiston ja ohjelmiston kanssa, joka ei ole osa laitetta, ellei käyttöohjeessa toisin mainita. PocketBook ei takaa ohjelmiston soveltuvuutta käyttäjän määrittelemään tarkoitukseen, eikä se takaa, että ohjelmisto vastaa käyttäjän henkilökohtaisia vaatimuksia ja odotuksia tai analogeja ja standardeja, joita ei ole kuvattu mukana toimitetussa dokumentaatiossa tai PocketBookin verkkosivustolla.

PocketBook ei takaa ohjelmiston asianmukaista toimintaa virheellisillä tai vaurioituneilla tiedostoilla eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen tiedostojen oikeasta toiminnasta.

PocketBook voi oman harkintansa mukaan laitteiden käyttöiän aikana ajoittain parantaa ja muokata laitteen ohjelmistoa ("laiteohjelma") ja ajoittain julkaista uusia ohjelmistoversioita ("laiteohjelma"). Parhaan käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi PocketBook suosittelee vahvasti käyttämään ohjelmiston ("laiteohjelma") uusimpia versioita, jotka voidaan päivittää Wi-Fi-yhteyden kautta tai yrityksen verkkosivustolta kohdasta "Tuki".

PocketBookilla on oikeus oman harkintansa mukaan päättää laitteen ohjelmiston ("laiteohjelma") asennuksesta (uudelleenasentamisesta) ja päivityksestä takuuhuollon ja takuun jälkeisen huollon yhteydessä. Useimmissa laitteen huolto- ja korjaustapauksissa ohjelmiston ("laiteohjelma") asennus (uudelleenasennus) tai päivitys on pakollinen ja välttämätön vaihe ja olennainen osa laitteen huolto- ja korjausprosessia sekä tarkempaa vianmääritystä.

PocketBook ja huoltokeskus eivät voi taata laitteen moitteetonta toimintaa käytettäessä aiempia ohjelmistoversioita ("laiteohjelma"), eivätkä ole vastuussa laitteen oikeasta toiminnasta käytettäessä aiempia ohjelmistoversioita ("laiteohjelma"). Käyttäjän kieltäytyminen laitteen ohjelmiston ("laiteohjelma") asennuksesta (uudelleenasentamisesta) tai päivittämisestä katsotaan käyttäjän kieltäytymiseksi laitteen takuupalvelusta.

Aa HD